phong thủy

Cách cục cát hung của dương trạch Phòng làm việc – P2

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng6. Một phòng 2 cửa phòng làm việc chỉ nên có một cửa ra vào là tốt nhất. Nếu phòng làm việc sử dụng đến hai cửa ra vào thì chủ về nội bộ hay thành… Read more Cách cục cát hung của dương trạch Phòng làm việc – P2

Cách cục cát hung của dương trạch Phòng làm việc – P1

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng1. Bàn làm việc của người chủ quản đối diện ngay giữa lối điViệc bày biện bàn ghế trong phòng làm việc chủ quản và động tuyến khí trường của nó có ảnh hưởng đến thái… Read more Cách cục cát hung của dương trạch Phòng làm việc – P1