Chung cư Five Star Kim Giang

Dấu hiệu thị trường bất động sản đang có dấu hiệu ấm dần lên.

Các dự án nhà để ở có giá trị từ 2,5 – 4 tỷ VNĐ, hoặc chỉ 1 tỷ đồng/sản phẩm đang được đẩy mạnh giao dịch dưới nhiều phương thức đa dạng. So với dòng đẳng cấp , tỷ trọng dự án bất động sản giá rẻ (tầm dưới 20 triệu… Read more Dấu hiệu thị trường bất động sản đang có dấu hiệu ấm dần lên.