Khách sạn Bán Đảo

Khách sạn Bán Đảo Nếu đứng trên tầng 30 của khách sạn Bán Đảo đã có hơn 70 năm lịch sử này ở cảng Victoria nhìn có thể thấy toàn cảnh phồn vinh của cả đảo Hương Cảng. Hai bên khách sạn là khu vực khiến khách du lịch lưu luyến quên cả về, trong… Read more Khách sạn Bán Đảo