Nguyên tắc đổi mới

Nội dung bài viết:

Hầu như mọi bác sĩ giàu kinh nghiệm đều từng một lần chứng kiến “phép lạ”: một người mắc bệnh nan y đột nhiên hồi phục, có thể tự phát, có thể bằng đức tin, có thể nhờ chuyển qua một chế độ ăn uống ngớ ngẩn nào đó, mà cũng có thể do thức đêm, ngủ ngày. Chỉ một kẻ mù quáng mới tuyệt nhiên phủ nhận phép lạ và mạt sát nó là “phản khoa học”. Thế nhưng sẽ không một bác sĩ nào dám đưa phép lạ vào sách giáo khoa hay các khóa học y học. Chúng ta không biết gì về nó thì làm sao có thể dạy nó cho người khác? Chúng ta còn không biết cách tái tạo lại nó. Dù sao thì phép lạ vẫn hiếm xảy ra và phần lớn ca bệnh nan y vẫn tiến đến tử vong.

fotolia_6659463_subscription_l-resized-600

Nguyên tắc đổi mới

Tương tự, cũng có những đổi mới không hề dựa trên bất kỳ nguồn gốc nào được mô tả trước đó. Chúng vô mục đích, thiếu tính tổ chức, thiếu tính hệ thống. Chúng là thành quả của một “phút ngẫu hứng” thay vì một quá trình làm việc vất vả, có tổ chức, có mục đích. Nhưng chúng ta không biết cách tái tạo chúng. Chúng ta không biết gì về chúng và hiển nhiên không thể dạy chúng cho người khác. Không ai biết cách chủ động tạo ra “phút ngẫu hứng”. Và trái ngược với những gì người ta vẫn nghĩ, “phút ngẫu hứng” rất hiếm khi xảy ra. Tệ hơn cả là tôi chưa từng biết “phút ngẫu hứng” nào sau đó trở thành đổi mới thành công. Tất cả đều chỉ dừng lại ở những ý tưởng vô cùng độc đáo mà thôi.