Có đủ cơ hội trong các khu vực này cho tất cả người khởi nghiệp

Có đủ cơ hội trong các khu vực này cho tất cả người khởi nghiệp, dù đó là người khởi nghiệp cá nhân hay doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ công mang tính khởi nghiệp. Trên thực tế, có nhiều cơ hội hơn khả năng khai thác của bất kỳ người khởi nghiệp nào. Nhưng quan trọng hơn cả là ở các khu vực này, chúng ta biết phải tìm kiếm cái gì và tìm kiếm như thế nào.

Tất cả những gì tôi có thể khuyên người đổi mới dựa trên ý tưởng độc đáo là nên làm gì sau khi đã đổi mới thành công. Đó là những nguyên tắc quản lý khởi nghiệp tôi sẽ mô tả trong chương 15. Điều này giải thích tại sao phần lớn tài liệu khởi nghiệp chỉ nói về việc sáng lập, vận hành doanh nghiệp mới và thường xuyên lảng tránh vấn đề đổi mới.

Businesspeople Listening to Manager in Meeting

Có đủ cơ hội trong các khu vực này cho tất cả người khởi nghiệp

Chúng ta không thể dự báo trước kết quả, không thể tổ chức hóa, không thể hệ thống hóa đổi mới dựa trên ý tưởng độc đáo. Hơn nữa, đổi mới dựa trên ý tưởng độc đáo không những có nguy cơ thất bại rất cao mà đa số còn có vẻ tầm thường. Có nhiều bản đăng ký bằng sáng chế cho dụng cụ mở lon, quầy tóc giả, khóa thắt lưng mới hơn tất cả những mặt hàng khác. Chúng ta có thể tìm thấy trong mọi danh sách bằng sáng chế mới một cái sưởi chân có thể dùng để lau bát đĩa. Thế nhưng một nền kinh tế khởi nghiệp muốn tăng trưởng lành mạnh thì đừng bao giờ vùi dập đổi mới dựa trên ý tưởng độc đáo. Chỉ một đổi mới dựa trên ý tưởng độc đáo thành công thôi có thể tạo ra rất nhiều doanh nghiệp mới, việc làm mới và nâng hiệu suất làm việc của toàn bộ nền kinh tế lên một tầm cao mới.