Chúng ta không thể dự báo trước kết quả, không thể tổ chức hóa

Chúng ta không thể dự báo trước kết quả, không thể tổ chức hóa, không thể hệ thống hóa đổi mới dựa trên ý tưởng độc đáo. Hơn nữa, đổi mới dựa trên ý tưởng độc đáo không những có nguy cơ thất bại rất cao mà đa số còn có vẻ tầm thường. Có nhiều bản đăng ký bằng sáng chế cho dụng cụ mở lon, quầy tóc giả, khóa thắt lưng mới hơn tất cả những mặt hàng khác. Chúng ta có thể tìm thấy trong mọi danh sách bằng sáng chế mới một cái sưởi chân có thể dùng để lau bát đĩa. Thế nhưng một nền kinh tế khởi nghiệp muốn tăng trưởng lành mạnh thì đừng bao giờ vùi dập đổi mới dựa trên ý tưởng độc đáo. Chỉ một đổi mới dựa trên ý tưởng độc đáo thành công thôi có thể tạo ra rất nhiều doanh nghiệp mới, việc làm mới và nâng hiệu suất làm việc của toàn bộ nền kinh tế lên một tầm cao mới.

w620h405f1c1-files-articles-2015-1089103-lanh-dao-gioi-doanhnhansaigon

Chúng ta không thể dự báo trước kết quả, không thể tổ chức hóa

Tuy đổi mới dựa trên ý tưởng độc đáo phải được đặt trong phần phụ lục của một tài liệu đổi mới và khởi nghiệp nghiêm túc, nhưng nó nên được xã hội tôn trọng và đánh giá cao. Nó thể hiện những phẩm chất một xã hội cần: sự sáng tạo, tham vọng và tài khéo léo. Mặc dù chúng ta khó có thể làm được điều gì đó để khuyến khích những đổi mới kiểu này (làm sao khuyến khích được cái mà chúng ta không hiểu?), nhưng ít nhất thì xã hội không nên vùi dập đổi mới dựa trên ý tưởng độc đáo. Gần đây, các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ, đang có trào lưu gây khó dễ cho những người có ý định đổi mới dựa trên ý tưởng độc đáo (chẳng hạn thông qua nâng mức phí đăng ký bằng sáng chế). Họ có xu hướng nhìn nhận bằng sáng chế như một thứ không có lợi cho cạnh tranh. Đây là một cái nhìn thiển cận, có hại cho cả nền kinh tế và xã hội.