Cát hung của hình thế nền đất – P4

9. Cách cục trước rộng sau hẹp
Đất đai thiết kế của nhà xây dựng thông thường vì suy nghĩ đến yêu cầu thẫm mỹ, sở thích của cá nhân, cho nên chúng ta thường gặp tình hình diện tích đất đai phân chia thiết kế có vấn đề khuyết góc, trước lớn sau nhỏ, trước nhỏ sau lớn, và cũng vì vậy mà ảnh hưởng đến vận thế tốt xấu của người ở.

Nền nhà trước rộng sau hẹp

(kiến trúc trong hình là tọa Bắc hướng Nam)
Chúng ta hãy nói về diện tích trước rộng sau hẹp, loại cách cục này trong lý luận phong thủy gọi là nền “đồ hốt rác”, dồ hốt rác vôn là vật dụng để mang rác đi đổ. Nếu hình thể của ngôi nhà là trước lớn sau nhỏ, trước rộng sau hẹp chính, lấy nguyên lý phong thủy mà
nói, khi năng lượng của lưu niên thiên tinh vào tọa hướng không gian này, thì năm đó nhất định sẽ xảy ra tình trạng hao tài. Cho nên khi lựa chọn nền đất, đây cũng là một cách cục không lý tưởng, bạn nhất định phải thận trọng đánh giá là tốt hơn.
Cách cục của nền đất trước rộng sau hẹp: Cách cục này theo nguyên lý phong thủy luận là nền đất “hình đồ hốt rác”, khí không sao tụ lâu trong không gian sử dụng được, dễ bị đổ ra ngoài. Cho nên thuộc cách cục không tốt, theo kinh nghiệm của phong thủy đây là tượng hao tài, mất tài.
10. BCT cục trước hẹp sau rộng
Nền đất là cách cục trước hẹp sau rộng: Cách cục này trong lý luận phong thủy gọi là trạch “hình như cái hủ”, chỉ cần khí chảy vào là sẽ hội tụ hoàn toàn, chủ về người sử dụng tòa nhà này dễ được giàu sang. Nhưng nếu cách cục nội thất của tòa nhà này và cách cục ngoại quan không lý tưởng, thì tuy nền đất là miếng đất đại cát, cũng khó có chỗ để phát huy.
Nền đất sử dụng có mối quan hệ tất nhiên với người ở, giả sử như tòa nhà xây trên diện tích đất có chiều rộng phía trước nhỏ hơn chiều rộng phía sau, đó là loại nhà có cách cục “trước hẹp sau rộng”.
Trong lý luận phong thủy gọi là nhà có khí vượng thì tài vượng. Tuy nền đất được khí, nhưng khi lựa chọn nhà ở, bạn cũng cần phải lấy vuông vắn làm trọng, lấy hợp với động tuyến tự nhiên làm thiết kế là tốt nhất, nội ngoại đều hợp với đạo trung dung, tin rằng nhất định bạn sẽ được khỏe mạnh, tiền vào như nước.

Nền nhà trước hẹp sau rộng

(Kiến trúc trong hình là tọa Bắc hướng Nam)
11. Cách cục bề ngang rộng, chiều dài ngắn
Diện tích sử dụng của ngôi nhà hay nền đất xây dựng, bị tình trạng bề ngang rộng, chiều dài lại quá ngắn, là chủ về khí không sao ngưng tụ. Sau khi vào ở tài khí sẽ hơi yếu. Tỉ lệ diện tích thích hợp nhất của dương trạch là: Rộng 2, dài 3 là lý tưởng nhất.

Nền nhà bề ngang quá rộng, bề dài quá ngắn (Kiến trúc trong hình là tọa Bắc hướng Nam)

Tòa nhà tọa Bắc hướng Nam: Nền đất là cách cục bề ngang quá rộng, bề dài quá ngắn. Cách cục này chủ yếu không sao ngưng tụ khí. Sau khi vào ở thì có nghĩa tài khí hơi yếu, bất luận là ai dọn vào ở, mệnh bát tự có tốt đi nữa, cũng chỉ có thể duy trì mức độ ôn hòa mà thôi, khi mệnh bát tự xấu thì cả vận thế sẽ rơi xuống vực thẳm.
Nhưng nếu bề ngang quá rộng, chiều sâu lại quá ngắn, thì dương trạch này sẽ có hiện tượng khí không tụ. Bất kể ai vào đây ở, dù số bát tự tốt thì cũng chỉ duy trì được sự bình ổn mà thôi.
Vì vậy khi lựa chọn nền đất xây dựng hay nền tòa nhà, tốt nhất là lấy cách cục hình vuông làm chính, nếu gặp phải miếng đất có diện tích bề ngang quá lớn hơn bề dài, thì đề nghị các bạn nên chia ra làm hai miếng để sử dụng, không nên xây nhà ở trung tâm diện tích, ta có thể xây nhà ở một bên, còn một bên khác thì thiết kế làm vườn hoa, sân vườn, như vậy thì có thể hóa giải hiện tượng không tụ khí phong thủy địa lý. Chỉ cần thiết kế đúng cách, tuy thuộc nơi không tốt, cũng có thể chuyển xấu thành tốt.

12. Cách cục bề ngang hẹp, bề sâu dài
Nền đất của miếng đất nếu có diện tích bề ngang hẹp, bề sâu quá dài, tỷ lệ thiết kế tốt nhất là chiều rộng 2, chiều sâu 3. Loại diện tích này sử dụng lý tưởng nhất, sau khi phía sau xây nhà lên, vẫn còn không gian
sân vườn phía trước, không gian như vậy, mỗi ngày ra vào hay sinh sống, đều sẽ cảm thấy thỏai mái, thoáng rộng, khí cũng dễ được ngưng tụ ở không gian giữa, khí tụ thì tài tụ lâu, chuyện giàu sang sẽ không khó. Ngược lại, khí không tụ thì tài sẽ tán.

Nền nhà bề ngang hẹp, bề dài quá dài
(Kiến trúc trong hình là tọa Bắc hướng Nam)

Lý luận cơ bản của dương trạch chính là nói về tàng phong tụ khí, cho nên không gian có cảm giác thỏai mái là rất quan trọng, cảm giác này bao gồm tàng phong tụ khí, đầy đủ ánh nắng, không khí đối lưu thông thoáng và có quan hệ tương đối với đường nước bên ngoài.